Frederiksberg Centret

Kategori
Erhverv
Bygherre
Bastionen
Land
Danmark
By
Frederiksberg
År
2015
Areal
45 000 m2
Anlægssum
400 mio. kr.

Frederiksberg Centret har en central rolle som handelssted for bydelen, og det stadigt stigende antal handlende, bl.a. i forbindelse med metroen, har skabt et behov for at udvide centret.

 

Frederiksberg Centret blev opført som den første bygning i en større byudvidelse på det tidligere baneterræn som i dag er helt udbygget og bundet sammen af nye smukke pladsrum og en grøn forbindelse i form af en bypark, der strækker sig fra Nørrebro til Frederiksberg.

 

Frederiksberg metrostation er blevet anlagt med direkte tilknytning til butikscentret, og der er skabt et urbant miljø omkring Frederiksberg Centret, bl.a. via Frederiksberg Gymnasium og Handelshøjskolen og nu den kommende metrostation i forbindelse med City Ringen.

 

Området omkring Frederiksberg Centret har siden centrets opførelse i 1996 således gennemgået en stor bymæssig forandring.

 

Udvidelsen af Frederiksberg Centret er løst ved at bygge i højden og dermed bidrage til en fortætning af den eksisterende by i tråd med den øvrige udvikling i området. Centret har haft kunder under hele byggeriet, hvilket har stillet store krav til byggeprocessen. Samtidig har vi haft respekt for designfaserne mens vi byggede. Samarbejdet mellem projektets parter har været tillidsfuldt, hvilket har givet et succesfuldt byggeri trods en stor kompleksitet.  

 

Centret fremstod tidligere lidt som en ”lillebror” i forhold til områdets nye bygningsvoluminer, og ved at udvide i højden opnås en facadehøjde tilsvarende de øvrige bebyggelser. Ikke mindst mod Falkoner Allé vil Frederiksberg Centret komme til at markere sig som værende i sammenhæng med gaderummets øvrige flugter. 

 

Den samlende idé for facade-udformningen og Frederiksberg Centrets nye udvendige fremtoning, er idéen om en markedsplads. Det nye byliv, der er opstået og opstår omkring de nye uddannelsesinstitutioner, metroen og en ny grøn cykelrute gennem bydelen, gør, at både de udvendige arealer og Frederiksberg Centrets arealer, er aktive, urbane områder.

 

Facadeudformningen følger op på denne udvikling ved at fremstå som en stor overdækning. En overdækning dels af selve Frederiksberg Centret inklusive parkeringsarealerne på taget; men også som overdækning af dele af pladsen mod syd foran Frederiksberg Centret, således at der kan skabes mulighed for overdækkede torve områder til loppemarkeder eller grønttorv.

 

De lange og lukkede facadearealer langs centrets syd og nord facade vil fremstå mere levende og bevægede som en stor telt-konstruktion; men samtidigt stramt tilpasset den eksisterende bygningsfigur og dens modulære opbygning. Det udvendige facademateriale er en dug eller membran, der er opspændt i en figur der gentages i et modul på 24 meter. Dugen eller membranen er semitransparent, således at der opstår et visuelt spil mellem den lyse bagvæg, som er Frederiksberg Centrets egentlige klimaskal, og det yderste lag indklædning. Ved at etablere en lyssætning mellem klimaskal og yderste lag indklædning, fremhæves en urban, pladsmæssig oplevelse af området syd for centret.

 

Facaderne mod øst og vest fungerer primært som adgange til centret. Her er vægten lagt på at invitere ind i centrets store, buede centrale rum, som – ligesom i dag – vil være synligt fra gadeplan. I forlængelse af markedsplads idéen er det hensigten, at Frederiksberg Centrets indre i endnu højere grad end i dag skal opleves som en del af gadebilledet, således at det urbane ”pladsliv” både kan ses som det, der foregår i Frederiksberg Centrets indre, og kan ses som det, der foregår omkring centret.