Nyt Akuthus, Bispebjerg Hospital

Kategori
Sundhed
Bygherre
Region Hovedstaden
Land
Danmark
By
København
År
2014 -
Areal
66 000 m2
Anlægssum
1,6 mia. Dkk
Partnere
WHR Architects, Arup Denmark

Hovedgrebet for det nye Akuthus er et landskabeligt koncept der transformeres til et funktionelt flow.

Martin Nyrops Bispebjerg Hospital er et arketypisk pavillonhospital begunstiget af beliggenheden på Bispebjerg Bakke. Det terrasserede anlæg danner en række landskabsrum af stor frodighed og skønhed, grupperet om en monumental midterakse. Det er med dette som inspiration, at vores forslag til det nye akuthus tager sit afsæt; både i sin plandisponering, flow og wayfinding og frem for alt kontakt til naturen.

Det er forslagets idé at skabe et moderne hospital af højeste teknologiske og faglige niveau i et fysisk miljø, der hele tiden har kontakt til omgivelsernes natur, også i behandlingsafsnittene.

Forslaget imødekommer kravet om adskillelse af det logistiske flow fra det åbne gæste- og ambulante flow med opfyldelsen af et åbent og på samme tid diskretionsmæssigt trygt sted at blive modtaget og behandlet, til et arkitektonisk ledemotiv.

Dette forløses ved at lade det ambulante flow cirkulere omkring det logistiske flow, der herved netop kan koncentreres, så afstande minimeres. I ambulant- og gæsteflowet bevæger man sig på kanten af naturen, og med oplevelsesforløb, der kan sammenlignes med museet Louisiana.

Patientstuen er ligeledes projekteret ud fra naturen, som omdrejningspunkt og begrebet og værktøjet: evidens baseret arkitektur. Målet er at give den enkelte, størst mulige indflydelse på egen situation (krop) og videste rammer for personlig udfoldelse (relationer) i en helende arkitektur.

På den baggrund er den ny patientstue designet, så personalet får en velfungerende arbejdsplads og patienten et ophold der giver størst mulig grad af privathed, tryghed og sikkerhed ved kontakt til personalet.

Det ny Akuthus skabt som en intuitiv forsættelse af hele campussens funktionelle organisering i landskabet, som det opleves allerede ved ankomsten til Bispebjerg.