En ny bydelskole som led i udviklingen af Wilhelmsburg

Skolen ”Inselcampus Wilhelmsburg” er en del af udviklingen af området Elbinsel-Quartier i Hamborgs bydel Wilhelmsburg, som bl.a. omlægningen af en stor vej har givet mulighed for.

Elbinselquartier skal være med til at binde eksisterende bebyggelse sammen til et større urbant hele. I konkurrenceoplægget står der om ambitionen for området:

”Målet for det ca. 47 hektar store projektområde "Elbinselquartier" med ca. 2.100 nye lejligheder er en integreret, samarbejdsbaseret områdeudvikling, der skal skabe et socialt og funktionelt blandet kvarter med blandet anvendelse. Et bykvarter i ordets bedste forstand, hvor boliger, erhverv, kolonihaver, uddannelses- og plejefaciliteter samt friarealer giver en høj livskvalitet i en forenelig sameksistens.”

Konkurrencen skal afleveres ultimo april og juryen forventer at kåre en vinder den 15. juni.

Tysk-dansk samarbejde om ambitiøse skoleprojekter

KHR Architecture og Renner Architekten samarbejder i forvejen på et konkurrenceforslag til den prestigefyldte Campus HafenCity i Hamborg på den anden side af Elben, samt projektet Schule Am Breiten Luch i Berlin.