Oversigt

Københavns Metro er en undergrundsbane, hvor arkitekturen helt bevidst arbejder på at få naturligt og kunstigt lys til at skabe behagelige og trygge rammer for de rejsende. Både i design og projektering af Metroen og var det KHR’s ambition at dagslyset skulle spille så stor en rolle som muligt og derved modvirke fornemmelsen af at være afskåret fra omverdenen i metroens op til 20 m dybe stationsrum. Åbenhed og udsyn til himlen gennem ovenlys er væsentlige parametre for at den enkelte passager kan føle sig tryg og overskue situationen og rummet. Herudover er det funktionelle og minimalistiske design af metrostationerne medvirkende til, at man let kan orientere sig og hurtigt opnår fortrolighed med de københavnske metrostationer.

Fakta
By
København
Land
Denmark
Bygherre
Ørestadsselskabet I/S
Finansiering
5 MIA
Udmærkelser
Nomineret til Mies van der Rohe award, 2005

Ved hjælp af nøje placerede ovenlys og lysprismer skabes rumlig sammenhæng mellem de to verdener over og under jorden. De karakteristiske ovenlys er samtidig med at skabe metropladserne over jorden og fungerer som vejviser for de rejsende i Københavns metrosystem.

Kontakt os

Stærkt tværfagligt samarbejde i Metro-projektet

Referencen fra toget kan aflæses i stationen. Gennem et stærkt samarbejde mellem ingeniører, arkitekter og designere er der skabt kvaliteter til projektet på tværs af fagligt ophav. Bygningen nærmer sig en lille smule togets verden og omvendt. KHR har deltaget i designarbejdet omkring toget og har også designet objekter som metrouret og ballehvileren, der på den måde passer optimalt ind i metroens visuelle profil.

Arkitektur, infrastrukturplanlægning og design for Københavns Metro

Rejsen med Københavns Metro begyndte hos KHR arkitekter i 1994, hvor vi fik til opgave at være bygherrens arkitekter på projektet. KHR arkitekter har stået for arkitektur og planlægning af hele Københavns Metros første fase. Arbejdet omfatter både arkitekturen af stationerne og de nye byrum over jorden, rådgivning og planlægning af selve den infrastrukturelle del samt industruelt design til de nye stationerne - blandt andet metrouret og ballehvileren.

Københavns undergrund: Lys under jorden skaber velvære og tryghed

Det store fokus på dagslyset er helt unikt for Københavns Metro.
KHR allierede sig med en af de førende eksperter i arbejdet med kunstlys kontra dagslys; det østrigske belysningsingeniørfirma Bartenbach Lichtlabor GmbH. Gennem tre år udviklede man i fællesskab en løsning, hvor dagslys og kunstlys opfattes som et hele og supplerer hinanden.

I designfasen har der været stort fokus på, at passagerne kommer hurtigt og sikkert frem, og her er gode lysforhold en væsentlig tryghedsskabende faktor. Det samme er de korte ophold på perronerne, som ryddes for mennesker hvert 2. eller 4. minut, når metroen glider forbi. Stationsrummenes lige linjer, glatte flader og lyse grå farver har ingen oplagte hjørner og skjulte kroge for potentielle forbrydere og harmløse gademusikanter, som må holde sig over jorden.

Udforsk

Østerport station er fredet og repræsenterer dermed noget af det ypperste af dansk bygningskultur. Stationen er tegnet af...

Finger B i Københavns Lufthavn er en del af den omfattende fornyelse, der er et led i Københavns...

Flintholm station fremstår som tre stationer samlet i én under et stort glastag, der fungerer som image- og...